logon.jpg

תמיכות שנה 2018
תמיכה עירונית            
לאגודות שלא למטרת רווח                                

 
 
                               תם מועד רישום והגשת בקשות לשנת 2018 
                     אין לשלוח לי חומר למייל , כאשר התיק נעול גם אני לא יכולה להעלות ניירת.
                               האתר יפתח להתחברות לתיקים שיש להם השלמה או תיקון יום א 28.1.2018  9.00  
                               במידה ויפתח לפני מועד זה , תקבלו מייל.

כניסת משתמשים
 
שכחתי סיסמה
כללי : יש להתחבר לאתר התמיכות המקוון באמצעות דפדפן Google Chrome בלבד. כניסה למערכת בעזרת דפדפן אחר אינה מאפשרת להציג את הבקשה בצורה תקינה.
2018 : יש להקפיד בבקשה לתמיכה לרשום מייל פעיל, ההתקשרות הינה דרך המייל בלבד.
2018 : ימי קבלת קהל שני ורבעי בין השעות 9.00-14.00
2018 : האתר ינעל בתאריך ה 22.1.2018 שעה 12.00
2018 : בקשה לתמיכה ניתן להגיש בין ה 7.12.2017 ועד ה 22.1.2017
2018 : רישום בלבד אינו מהווה בקשה לתמיכה. לצורך בקשה לתמיכה יש לסרוק לאתר את הניירת הנדרשת.
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099