logon.jpg

תמיכות שנה 2020
תמיכה עירונית            
לאגודות שלא למטרת רווח     
                                          לידיעתכם !!    תם הרישום לבקשות תמיכה ל 2020  

                                      עמותה שרק נרשמה או לא הוגשה בקשה כנדרש - לא תצליח להתחבר.
                                               
      היום ה 31.12.2019 - לאור מעבר השנה, לא ניתן להעלות טפסים מתוקנים ..
                                           
                                                                
                                     
    
כניסת משתמשים
 
שכחתי סיסמה
נעילת האתר : ב 19.12.2019 האתר ינעל ולא ניתן יהיה להירשם לצורך בקשה לתמיכה ל 2020. עמותה שהמערכת תמצא שלא עלתה ניירת נדרשת תינעל ולא יתאפשר לה להשלים ניירת .
חשוב לציין : עמותה חדשה תעשה רישום ותבחר לעצמה סיסמה , עמותה שהגישה בקשה שנים קודמות תרשום מספר עמותה סיסמה ותלחץ התחברות.
2020:החל מה 28.10.2019 שעה 18.00 אתר התמיכות יפתח לרישום והתחברות לצורך בקשה לתמיכה לשנת 2020.
2020:בקשה לתמיכה לשנת 2020 תתאפשר בין התאריכים 28.10.2019 ועד ה 19.12.2019
2020: רישום בלבד אינו מהווה בקשה לתמיכה.לצורך דיון בוועדה יש לסרוק את הניירת הנדרשת.
כללי : יש להתחבר לאתר התמיכות המקוון באמצעות דפדפן Google Chrome בלבד. כניסה למערכת בעזרת דפדפן אחר אינה מאפשרת להציג את הבקשה בצורה תקינה.
2020 : יש להקפיד בבקשה לתמיכה לרשום מייל פעיל, ההתקשרות הינה דרך המייל בלבד.
כללי : ימי קבלת קהל ומענה טלפוני ראשון ושלישי בין השעות 9.00-14.00
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099