logon.jpg

תמיכות שנה 2022
תמיכה עירונית            
לאגודות שלא למטרת רווח       
 
 
                   
                        המערכת  פתוחה לעמותות שהגישו בקשה
                       ובהתאם למייל שנשלח לאנשי הקשר
                                                      
                                  
                                       

 

   
                                           
                                                                
                                     
    
כניסת משתמשים
 
שכחתי סיסמה
הגשת מאזנים ורשימות - לצורך סיום בקשה לתמיכה לשנת 2022 יתאפר להגיש מאזנים לאתר התמיכות החל מה 11.7.2022 . עמותות בתחום כולל יתבקשו להעלות גם רשימת אברכים לחודש יוני או יולי.
נעילת האתר לרישום לשנת 2022: ב 28.12.2021 האתר ינעל ולא ניתן יהיה להירשם לצורך בקשה לתמיכה ל 2022. עמותה שהמערכת תמצא שלא עלתה ניירת נדרשת תינעל ולא יתאפשר לה להשלים ניירת .
חשוב לציין : עמותה חדשה תעשה רישום ותבחר לעצמה סיסמה , עמותה שהגישה בקשה שנים קודמות תרשום מספר עמותה סיסמה ותלחץ התחברות.
2022:החל מה - 15.11.21 שעה 18.00 אתר התמיכות יפתח לרישום והתחברות לצורך בקשה לתמיכה לשנת 2022.
2022:בקשה לתמיכה לשנת 2022תתאפשר בין התאריכים15.11.21 ועד ה 28.12.2021
2022: רישום בלבד אינו מהווה בקשה לתמיכה.לצורך דיון בוועדה יש לסרוק את הניירת הנדרשת.
כללי : יש להתחבר לאתר התמיכות המקוון באמצעות דפדפן Google Chrome בלבד. כניסה למערכת בעזרת דפדפן אחר אינה מאפשרת להציג את הבקשה בצורה תקינה.
2022 : יש להקפיד בבקשה לתמיכה לרשום מייל פעיל, ההתקשרות הינה דרך המייל בלבד.
כללי : ימי מענה טלפוני ראשון ושלישי בין השעות 9.00-14.00
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099